>

Νέες εκδόσεις

Νέες  Εκδόσεις

Χάξλεϋ Άλντους

Διαλέξεις για την  ανθρώπινη κατάσταση

 Συλλογικό Έργο

Ντοκουμέντα Βιοφιλοσοφίας  

Hart

Η Έννοια του Δικαίου

Scheffler

Θάνατος και η Ζωή μετά

Προφήτης, μυστικός, πνευματώδης, σατιριστής, άνθρωπος της επιστήμης - οι πολλές πλευρές της καθολικής διανοίας του Χάξλεϊ επιδεικνύονται εν αφθονία σε τούτη τη σειρά των διαλέξεων που δόθηκαν το...

 Από τις βιβλιογραφικές αναζητήσεις, από τα διδάγματα των δασκάλων μας, ακόμη και από συγκυρία ή τύχη, στον καθένα μας εντυπώνονται κάποια κείμενα ως αειθαλή, και επιθυμούμε να τα μοιραστούμε. Στο...

 Ελάχιστα ερωτήματα σχετικά με την ανθρώπινη κοινωνία έχουν υποβληθεί με τόση επιμονή και έχουν απαντηθεί από μείζονες στοχαστές με τόσο διαφορετικούς,...

Όλοι πρόκειται να πεθάνουµε, ενώ ο κόσµος θα συνεχίσει να υπάρχει και χωρίς εµάς. Σε αυτό το εξαιρετικά πρωτό- τυπο βιβλίο...